Hämeen Pystykorvakerho ry

YLEISTÄ
   Yhdistys
   Säännöt
   Vastuuhenkilöt
   Asiakirjat
   Ajankohtaista

KOKEET
   LINT
   HIRV, KARH, HIRV-J
   Koetulokset
   Kurssit
   Ylituomarit / tuomarit

NÄYTTELYT
   Tampere RN
   Pälkäne E

JÄSENET
   Jäsenten sivuja

LINKKEJÄ

KUVIA

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679)
Laadittu: 9.7.2018

REKISTERIN NIMI

Hämeen Pystykorvakerho Ry:n jäsenrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Hämeen Pystykorvakerho Ry, Tampere, Y-tunnus 0962457-3

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Lari Toikka
040 5341134
lari.toikka(at)luukku.com

HPKK

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsenrekisterin tarkoituksena on Hämeen Pystykorvakerho Ry:n jäsenistön asioiden hoito kerhon sisäisissä asioissa. Sisäisiin asioihin kuuluvat jäsen- yms. maksujen hoitaminen, sekä kerhon jäsenten tavoitettavuuden varmistaminen kerhon tilaisuuksiin liittyen. Rekisterillä varmistetaan jäsenistön ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely kerhon toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Syntymäaika
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Tiedot tuomari/vast. pätevyyksistä
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenen antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteriin merkittyjä tietoja ei luovuteta kerhon ulkopuolisille henkilöille tai toimijoille ilman rekisteriin merkityn henkilön suostumusta.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Hämeen Pystykorvakerho Ry:n puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kerhon hallinnointiin ja jäsenten tiedottamiseen liittyvissä asioissa. Tiedot kerätään excel-pohjaiseen tiedostoon, joka on salattu salasanalla. Tietokoneet, joilla tiedostoa säilytetään ovat suojattu palomuurilla. Tietokannasta tulostettu versio säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa. Paperiversiot hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.Webmaster